Membran Azot Jeneratörü

Membran Azot Jeneratörü


Ürün Açıklaması

Membran Teknolojide, azot ve oksijeni ayrıştırmak için yarı geçirgen özel üretimi fiberler kullanılır.

Sistemde, farklı gazların kendine has ayrıştırma özelliğinden yararlanılır. Her bir gazın kendine özgü geçirgenlik hızı vardır. Nitrojenin membran yüzeylerde nüfuz etme hızı yavaşken, oksijen ve su buharınınki hızlıdır.
Membran modullerine beslenen şartlandırışmış basınçlı hava, çıkışta saf azot halini alır ve tutulan oksijen havaya egzoz edilir.
Azot saflığı % 95 ila % 99.5 arasında değişir. Yüksek safiyette ürün elde etmek için, daha fazla sayıda membran modulü ve daha fazla basınçlı hava gerekir.

Bunun sonucunda yatırım ve işletme maliyeti artar. Doğru gaz spesifikasyonlarının belirlenmesi maksimum düzeyde tasarruf sağlamak için gereklidir.
Yüksek saflıkta azot elde edilmesi kesinlikle gerekli ise PSA teknoloji azot jeneratörleri tercih edilmelidir.