ilkeh

ILKELERIMIZ

Misyonumuz


Lider bir medikal kuruluşu olarak hedefimiz; henüz çözümlenmemiş sağlık ve medikal sorunları için yüksek kaliteli çözümler yaratmak, üretmek ve pazara sunmaktır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yardımcı olarak, öncelikli olarak sağlık sektörüne ekonomik , pratik ve süreklilik arz eden çözümler üreterek insanlığın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmekteyiz. Bu amaçla; birey, toplum ve çevrenin ihtiyaçlarını gözeterek, sorumluluk alan ve etik bir anlayışla çalışıyoruz.

İnsan sağlığına yönelik cihaz ve ürünleri, öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla, tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmaktayız.

Vizyonumuz

Türkiye’de medikal pazarında daha hızlı büyüyen, tercih edilen, saygın, global bir oyuncu olmak için çalışıyoruz. Çalışanları için gurur veren, partnerleri içinse güven ortamı sunan yenilikçi bir firma olma vizyonunu, TESA kurumsal prensipleriyle somutlaştırmaya devam ediyor.

MÜŞTERİLERE SUNULAN HİZMET

Başlıca amacı müşterilerinin ihtiyaçlarına kaliteli ürün ve hizmetlerle cevap vermek olan TESA, bu bağlamda onlarla sürekli iletişimde bulunarak sorunlarının tanımlanmasına, çözümlenmesine ve gelecekteki ihtiyaçlarının öngörülmesine önem vermektedir.

BİREYE SAYGI

TESA, başarısının, şirkete bağlı çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle TESA, çalışanlarına;

  • Kurumdaki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı gösterdiği,
  • Çalışanların becerilerini geliştirdikleri, kabiliyet ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanabildikleri, bilgi paylaşımı ve açık diyaloğun teşvik edildiği,
  • Kurumun başarısı için ortaya konulan performans ve katkının değerlendirildiği,
  • Farklılığın özendirildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı,
  • İş sağlığı ve güvenliğinin optimal seviyede korunduğu,

bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

KURUMSAL SORUMLULUK

TESA, tüm çalışmalarında performans ve kurumsal sorumluluğun yüksek standartlarını yakalamayı ilke edinmiştir. Bu nedenle TESA, çalışan ve yönetici olarak;

  • Profesyonel yetkinliğini, çalışanlarını yüksek performans için motive eden liderlik anlayışıyla birleştiren,
  • Açık fikirli, firmanın ihtiyaçlarını ve önceliğini kavrayabilen, karar ve politikaları sorgulayabilecek cesarete sahip olan,
  • Deneyimlerini geliştirebilecek esnekliğe sahip,
  • Karar ve davranışlarında kurumsal prensipleri hayata geçiren,

bireyleri seçme, geliştirme ve yükseltmeyi hedefler.

PERFORMANS SORUMLULUĞU

TESA, sürekli değer yaratmayı amaç edinmiştir. Bunu, araştırma geliştirme çalışmalarının devamlılığını sağlamak, büyümek ve bağımsızlığını korumak, yeni iş olanakları yaratmak, yapılan yatırımların geri dönüşünü sağlamak ve riskleri en aza indirmek için yapmaktadır.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Tüm ticari faaliyetlerinde, tıp ve medikal bilimine yaklaşımında ve çevre korumasında, yüksek etik ve sosyal standartları yakalamayı amaç edinmiştir. Bu standartları uygularken yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara uyarak yetkililer ile işbirliği içinde çalışmaya ve toplumla olan iletişiminin devamlılığına da aynı titizlikle yaklaşmaktadır. Etkin olduğu her yerde insan haklarına saygılı olmak ve korumak da bu yaklaşımın bir parçasıdır.

ÇEVRE KORUNMASI SORUMLULUĞU

Teknoloji seçimi ve uygulamalarında çevreye en az etki edecek kararları almaya özen göstermektedir.

YENİLİKLERE AÇIK OLMAK

TESA’nın başarısındaki kilit faktör olarak tanımlanan “Yenilikçilik” prensibi tüm faaliyetlerine yansımaktadır. Yüksek teknoloji alanında çalışmalarını sürdürmenin, yeni trendleri en kısa zamanda fark etmenin ve alışılmışın dışındaki yeni fikirlere açık olmanın önemini bilen TESA her değişimi yeni bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden, tüm çalışanlarına, dünyaya açılmak ve değişimi benimsemek için gerekli olan “çevresi ile ilgili olma” duygusunu aşılamaya çalışmaktadır.

SÜREKLİ GELİŞİM

Prensiplerimiz ve endüstride en iyi uygulamalarda elde ettiğimiz başarılarımızı kıyaslamaya söz verdik.

Kurumsal prensiplerimizin her birini gerçekleştirilebilir kılan yönetmelik ve prosesleri uygulamaya devam edeceğiz.