misyonh

DEĞERLERİMİZ

İnsana değer vermek

TESA çalışanları Şirket’in vazgeçilmez varlığıdır.

Güvenilirlik

TESA’nın güvenilirliği Şirket’in geleceğidir.

Girişimcilik ve Yenilikçilik

TESA’da “değişime uymak” değil, “değişimi yönlendirmek” için çaba harcanır.

Kaliteye Odaklanmak

“İnsan sağlığı”, TESA’nın en temel ve öncelikli sorumluluğudur. İşin her detayında, bu sorumluluk bilinciyle yüksek kalite standartları hedeflenir.

Müşteri Odaklılık

Müşteriler TESA ‘nın varoluş nedenidir. TESA’da her zaman müşteri ile empati kurulur, müşteriler dinlenir, anlaşılır çözüm üretilir ve katma değer yaratılır.

Başarma Azmi

Sürdürülebilir büyüme ve mükemmel performans, sadece başarma azmi ile gerçekleştirilebilir. Tüm çalışanlar, kazanmaya tam odaklanmış bir takımın motivasyonuyla oynamaya teşvik edilir.

Çevreye Saygı

TESA; yaşadığımız dünyayı bizden sonraki nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle hareket eder.